Flyktingverksamhet

…jag var främling och ni välkomnade mig. (Matt 25:35)

Kom med i församlingens flyktingverksamhet! Som frivillig kan du göra mycket. Lyssna, samtala, lära känna, hjälpa till med praktiska saker, öva språk och vandra som medmänniska tillsammans med den som är ny i vår stad. Är du intresserad att vara med, kontakta församlingspastor Malena Björkgren.

 

 

 

 

 

En flyktingfamilj för 2000 år sedan.
En flyktingfamilj för 2000 år sedan.

Tag kontakt

Maria Wikstedt
församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo