Flyktingverksamhet

…jag var främling och ni välkomnade mig. (Matt 25:35)

Vår församling har kontakt med många flyktingar och asylsökande - både familjer och enskilda personer. Flyktingverksamheten kan handla om allt från flytthjälp, språkundervisning, planera och genomföra utflykter, hjälpa till att söka jobb eller fungera som vän och stöd. Det finns en Facebook-grupp där vi delar information och organiserar arbetet. Vill du vara med i gruppen och/eller verksamheten, ta kontakt med församlingspastor Maria Wikstedt.

 

 

 

 

 

En flyktingfamilj för 2000 år sedan.
En flyktingfamilj för 2000 år sedan.
församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer, ungdomar och invandrare.