Dags- och sportlovsläger 1001 & 1002

Datum, tid och plats

Börjar: lördag den 18 februari klockan 11.00
Slutar: fredagen den 24 februari klockan 12.30

Plats:  Mäntykallio lägergård på Heinänokka lägercentrum.  Vi ordnar inte skjuts till lägergården. Det går bra att åka buss 14 från stan.

Ledare

Ungdomsarbetsledare Linda Wahrman (lägerchef)
Församlingspastor Malena Björkgren
Teologipraktikant Janette Lagerroos
Lägerarbetare Nicholas Honkanen

Hjälpledare

Fredrika Brunou
Eva-Maria Bonnet
Alexandra Eriksson
Annette Korin
Rami Nurmi
Helena Parkatti
Alexander Rittinghaus

Lägerbrev

Vi har skickat ett brev med information till alla konfirmander. Du kan läsa brevet här. Regler och säkerhetsblankett kan du ladda ner härifrån.

Festhögmässa med info

Skriban inleds med en festhögmässa med efterföljande infotillfälle (skilt för föräldrar och konfirman-der) söndagen 12.2 kl 12 i Åbo domkyrka.

Konfirmationsövning och konfirmationsdatum

Vi övar inför konfirmationen lördagen den 2.9.2017 kl 13-15 i Domkyrkan. Konfirmationen äger rum söndagen den 3.9.2017 kl 12.00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

Hjälpisarna väntar på sportlovskonfirmanderna 2015.
Senaps lägergård.

Tag kontakt

Mia Bäck
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo
Laura  Kota-aho
tf. ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo