Juliläger 1004

Datum, tid och plats

Börjar: lördagen den 8 juli klockan 10.00 på Kunstenkari
Slutar: fredagen den 14 juli klockan 13.15 vid Ortodoxa kyrkan

Plats:  Kunstenkari i Kunstenniemi lägercentrum, Kunstenniementie 250.

Ledare

Församlingspastor Björn Nalle Öhman (lägerchef)
Ungdomsarbetsledare Laura Kota-aho
Sommararbetare Rami Nurmi

8 hjälpledare:
Ben Jokinen
Edvin Nummela
Jessika Peltola
Matilda Rosling
Elin Saarela
Ellinoora Saarinen
Sinna Savolainen
Robert Örn

Lägerbrev

Vi har skickat ett brev med information till alla konfirmander. Du kan läsa brevet här. Regler och säkerhetsblankett kan du ladda ner härifrån.

Festhögmässa med info

Skriban inleds med en festhögmässa med efterföljande infotillfälle (skilt för föräldrar och konfirman-der) söndagen 7.5 kl 12 i Åbo domkyrka.

Konfirmationsövning och konfirmationsdatum

Vi övar inför konfirmationen lördagen den 13.1.2018 kl 13-15 i Domkyrkan. Konfirmationen äger rum söndagen den 14.1.2018 kl 13.00 i Åbo domkyrka (Obs! Tiden!) Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

Tre konfirmander flätar en fjärde konfirmands hår.
Fritid på skribaläger 1003 2013.
En brygga på ett skimrande blått hav.
Våra lägerområden är vackra.

Tag kontakt

Mia Bäck
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo