Regler och säkerhetsblankett

I god tid före lägret får konfirmanderna och vårdnads-havarna en kallelse till ett konfirmand- och föräldramöte (inleds med festhögmässa). I samma brev bifogas lägrets regler och en säkerhetsblankett. Det är viktigt att vårdnadshavare och konfirmand tillsammans går igenom reglerna och informationen samt fyller i säkerhetsblanketten. Sista inlämningsdag för säkerhetsblanketten är 4.2 (1001 & 1002) eller 20.5 (1003 & 1004).

Regler 2018
Säkerhetsblankett sportlovet 2018

En glad konfirmand.
Reglerna finns till för att vi ska trivas tillsammans på lägret.

Tag kontakt

Mia Bäck
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo
Laura  Kota-aho
tf. ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo