Ung i ÅSF

Tag kontakt

Maria Wikstedt
församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 
Linda Wahrman
ungdomsarbetsledare
Auragatan 18
20100 Åbo