Anhörigcafé

För dig som är närståendevårdare eller tar hand om någon anhörig hemma ordnar församlingen i samarbete med Folkhälsan ett anhörigcafé. Caféet är öppet en gång i månaden på Kvartersklubben, Henriksgatan 8 (Reuterska huset) För närmare information kontakta Eija Grahn.

  • Start ons. 19.9 kl. 10.30.
  • Anhörigvårdarläger för anhörigvårdare och vårdtagare ordnas i oktober 1-4.10.2018. Anmälningar senast 30.8.2017
  • Kontaktperson: Carita Eklund 040-3417 473 eller carita.eklund@evl.fi