Bibelsamtal

Vid varje träff läser vi en bibeltext och funderar sedan tillsammans vad den vill säga oss och vad det innebär för oss i våra liv. Du kan inte veta för mycket eller för litet för att vara med, alla är välkomna.

  • En torsdag i månaden kl. 18, Aurelia (1 vån). 7.9, 5.10, 2.11 och 14.12.
  • Kontaktperson: Christer Lindholm, clindhol@abo.fi

Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Rom. 12:2