Hindersprövning

Alla par som ämnar ingå äktenskap genomgår hindersprövning. Det gör man för att se till att det inte finns något av de hinder som nämns i Finlands äktenskapslag för att de förlovade vigs. Hinder är till exempel ett ikraftvarande äktenskap eller registrerat partnerskap, nära släktskap, att man är under 18 år gammal eller att den ena parten har adopterat den andra.

Ansökan om hindersprövning

 • De förlovade ska tillsammans ansöka om hindersprövning hos den församling där de förlovade eller den ena av dem är medlem, eller hos magistraten.
 • Prövningen resulterar i ett hinderlöshetsintyg.
 • Intyget får man tidigast sju dagar efter att man har ansökt om hindersprövning.
 • När intyget om hinderslöshet är klart kan ni avhämta det från centralregistret eller få det hemskickat per post till angiven adress.
 • Intyget är i kraft i fyra månader.
 • Intyget ges till vigselförrättaren i samband med vigselsamtalet.

I Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet sköts hindersprövningen inför äktenskap av samfällighetens centralregister (Eriksgatan 3, Åbo). Man kan initiera hindersprövningen genom att tillsammans besöka centralregistret för att fylla i en blankett för ansökning om hindersprövning.

Begäran om hindersprövning (pdf)

 

Lysning

Om ni kommer att ha kyrklig vigsel, kan ni i samband med hindersprövningen komma överens om lysning till äktenskap i kyrkan och kungörelse i tidningen.

Enligt gammal tradition kungörs avsikten att ingå äktenskap (lysning) i församlingens söndagsgudstjänst. Församlingen ber för det äktenskap som ska ingås. Ofta deltar de förlovade och deras släktingar i gudstjänsten.

 • I Åbo och S:t Karins församlingar sker lysningen före vigseln på en söndag man har kommit överens om med brudparet.
 • Lysningen publiceras också i de kyrkliga anmälningarna i tidningarna följande vecka.
 • Lysningen kan göras i er hemförsamlings kyrka eller till exempel i vigselkyrkan.
 • När ni ansöker om hindersprövning kan ni komma överens om var och när lysningen sker.
 • Om hindersprövningen är utförd i magistraten, måste man skilt komma överens om lysningen.
  Fyll i den bifogade lysningsbegäran -blanketten och för den till centralregistret tillsammans med en kopia av hinderlöshetsintyget.
 • Man kan också tacka nej till lysning i kyrka och/eller tidning.

Lysningsbegäran
Lysningsbegäran (på finska)

 

Postadress för blanketter

Man kan också fylla i blanketterna hemma och posta dem till centralregistret. Om man väljer att fylla i blanketten för ansökning om hindersprövning hemma ska underskrifterna bestyrkas av två vittnen. Kom ihåg att posta både blankett för ansökning om hindersprövning och blanketten för lysning. Blanketterna kan postas till adressen:

Åbo svenska församling, PB 922, 20101 Åbo
Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, Centralregistret/vigslar, PB 922, 20101 Åbo