Delta i gemensam dopdag?

Vardagen i en småbarnsfamilj kan vara så utmattande och arbetsdryg att det kan kännas övermäktigt att låta döpa barnet – och i synnerhet att ordna med dopkaffet.

Som ett svar på det här har Åbo svenska församling tillsammans med Domkyrkoförsamlingen och Henriksförsamlingen börjat ordna öppna dopdagar, där präster och kantorer finns på plats i kyrkan och då dopkaffe också serveras.

Den gemensamma delen av förrättningen följer traditionen med psalmer och bön. Själva dopet är skilt och unikt för vart och ett av barnen. Under förrättningen ligger spädbarn i en förälders eller fadders famn, medan ett större barn kan sitta eller stå invid dopfunten. För barnen finns dopklänningar i kyrkan och större barn kan man gärna klä i något vitt.

Om åtminstone den ena av föräldrarna hör till kyrkan kan man få sitt barn döpt. Barn som har fyllt 12 år kan med föräldrarnas medgivande bli medlemmar i kyrkan även om föräldrarna inte är det. En person som har fyllt 15 år och som vill bli döpt ska gå skriftskola före dopet.

Tumregeln är att varje person som döps ska ha två faddrar som hör till kyrkan. Om ni har frågor eller problem angående fadderskapet är det bra att ta kontakt med en präst.