Tyst meditation

ti 21.2 kl. 18.00

Aurelia

En öppen meditationsgemenskap i Aurelias festsal tisdagskvällar kl. 18

Välkomnar alla till en öppen meditationsgemenskap i Aurelias festsal tisdagskvällar kl. 18. Tillfället är ett tvåspråkigt sam-arbete mellan Åbo svenska för-samlings församlingspastor Nalle Öhman, retreatprästen Päivi Vuorilehto och mindfullness coachen Seija Mauro. Den tysta meditationen ingår i en tradition som kallas för objektlös meditation och ett meditationspass räcker ca en timme. Meditationen omfattar sittning och gång och leder till ökad uppmärksamhet och närvaro, ett tillstånd som kan kallas för vaken vila.


Arrangör

Turun ja Kaarinan seurakunnat, Åbo svenska församling

Tag kontakt

Björn  Öhman
församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo

Se också

må 20.2 14.00

Aurelia

Missionskretsen

Vi delar information och tankar kring missionsarbetet, vi firar andakt, handarbetar och fikar.
on 22.2 12.00

Svenska Klubben (Auragatan 1)

Frukostklubben

Frukostklubben samlas varannan onsdag för att över en bit mat diskutera intressanta frågor inom bl.a. kyrka och samhälle, kultur, religion och vetenskap.