Högmässa

sö 2.7 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Fjärde söndagen efter pingst "Förlorad och återfunnen"

Wikstedt, Danielsson. Vi sjunger psalmer från reformationstiden.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

sö 9.7 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Femte söndagen efter pingst "Var barmhärtiga"
sö 16.7 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Apostladagen "I Herrens tjänst"