Högmässa

sö 13.8 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tionde söndagen efter pingst "Trofast förvaltning av Guds gåvor"

Wikstedt, Öhman (avskedspredikan), Danielsson. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

to 23.11 kl. 18.00

Aurelia

Bönegrupp

En öppen förbönsgrupp samlas i Aurelia för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
sö 26.11 kl. 11.00

Åbo domkyrka

sö 26.11 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Domsöndagen (Kristi konungaväldes söndag) "Kristus, Herre över allting"