Högmässa

sö 13.8 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tionde söndagen efter pingst "Trofast förvaltning av Guds gåvor"

Wikstedt, Öhman (avskedspredikan), Danielsson. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

sö 22.7 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Nionde söndagen efter pingst "Sanning och sken"
sö 29.7 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Tionde söndagen efter pingst "Trofast förvaltning av Guds gåvor"
sö 5.8 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Elfte söndagen efter pingst "Kallelsetider"