Gudstjänstgruppsmöte

sö 24.9 kl. 11.00

Åbo domkyrka

grupp nr 6

Vi träffas i sakristian för att tillsammans planera högmässan

Gudstjänstgrupper


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

on 13.12 kl. 17.30

Åbo domkyrka

Lucia-andakt

Lucia-andakt med Åbos Lucia
to 14.12 kl. 11.30

Aurelia

Knattekyrka

En gång i månaden efter familjecaféet firas en kort barngudstjänst.

Lucia-andakt

Lucia-andakt och julfest.