Familjemässa

sö 1.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Mikaelidagen "Änglarnas dag"

Wikstedt, Danielsson, Lempa. Dagklubbsbarn medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe.

#tryggidinfamn

http://www.tryggidinfamn.fi/


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

sö 25.2 kl. 11.00 -12.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Planering av söndagens högmässa i sakristian
sö 25.2 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Andra söndagen i fastan "Bön och tro"
on 28.2 kl. 18.30 -20.00

Aurelia

Fasteserie om tro och kyrka

Kyrie - om sorg Ruth Illman samtalar med författaren och teologen Patrik Hagman om hans bok Sorgens gåva är en vidgad blick.