Gudstjänstgruppsmöte

sö 8.10 kl. 11.00

Åbo domkyrka

grupp nr 2

Vi träffas i sakristian för att tillsammans planera högmässan

Gudstjänstgrupper


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

sö 27.5 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa med skribastart

Treenighetssöndagen "Den dolde Guden"
on 30.5 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen bönegrupp som samlas varannan vecka för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
to 31.5 kl. 11.00

Aurelia

Knattekyrka

En kort gudstjänst för barn