Gudstjänstgruppsmöte

sö 8.10 kl. 11.00

Åbo domkyrka

grupp nr 2

Vi träffas i sakristian för att tillsammans planera högmässan

Gudstjänstgrupper


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

to 20.9 kl. 11.00

Aurelia

Knattekyrka

En kort gudstjänst för barn
sö 23.9 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Adertonde söndagen efter pingst "En kristen människas frihet"

Gudstjänstgruppens möte

Vi samlas för att planera söndagens mässa