Familjemässa

sö 29.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst "Jesu sändebud"

Wikstedt (pred och lit), Lempa, Grahn. ÅSFs barnkör (dir. Frank Berger) och Misa Ståhl-Norrholm medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

on 26.9 kl. 8.00 -8.40

Åbo domkyrka

Tvåspråkig veckomässa

Vi firar tillsammans med domkyrkoförsamlingen en tvåspråkig veckomässa. Liturg Saara Markkula och Maria Wikstedt, kantor Marjo Danielsson. Hjärtligt välkommen!
sö 30.9 kl. 11.00 -12.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Planering av söndagens högmässa i sakristian
sö 30.9 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Familjemässa

Mikaelidagen "Änglarnas dag"