Familjemässa

sö 29.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst "Jesu sändebud"

Wikstedt (pred och lit), Lempa, Grahn. ÅSFs barnkör (dir. Frank Berger) och Misa Ståhl-Norrholm medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

sö 29.7 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Tionde söndagen efter pingst "Trofast förvaltning av Guds gåvor"
sö 5.8 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Elfte söndagen efter pingst "Kallelsetider"
sö 5.8 kl. 18.00

Åbo domkyrka

Tvåspråkig regnbågsmässa

Elfte söndagen efter pingst "Kallelsetider"