Familjemässa

sö 29.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst "Jesu sändebud"

Wikstedt (pred och lit), Lempa, Grahn. ÅSFs barnkör (dir. Frank Berger) och Misa Ståhl-Norrholm medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

lö 20.1 kl. 18.00

Åbo domkyrka

Mässa i mångfaldens tid

Mässa i mångfaldens tid har tillkommit som ett beställningsverk för att uppmärksamma att det gått 500 år sedan reformationen.
sö 21.1 kl. 11.00 -12.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Planering av söndagens högmässa i sakristian
sö 21.1 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Tredje söndagen efter trettondagen "Jesus väcker tro"