Familjemässa

sö 29.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst "Jesu sändebud"

Wikstedt (pred och lit), Lempa, Grahn. ÅSFs barnkör (dir. Frank Berger) och Misa Ståhl-Norrholm medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

sö 27.5 kl. 11.00 -12.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Planering av söndagens högmässa i sakristian
sö 27.5 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa med skribastart

Treenighetssöndagen "Den dolde Guden"
on 30.5 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen bönegrupp som samlas varannan vecka för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.