Musikgudstjänst med parentation

lö 4.11 kl. 15.30

Uppståndelsekapellet

Alla helgons dag "De heligas gemenskap"

Mullo, Lempa. Kammarkören Tolvan (dir. Marjo Danielsson) medverkar.

Ljus tänds till minnet av de försmalingsmedlemmar som avlidit under perioden 1.10.2016-30.9.2017.

Fösamlingens sorgegrupp


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

to 20.9 kl. 11.00

Aurelia

Knattekyrka

En kort gudstjänst för barn
sö 23.9 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Adertonde söndagen efter pingst "En kristen människas frihet"

Gudstjänstgruppens möte

Vi samlas för att planera söndagens mässa