Musikgudstjänst med parentation

lö 4.11 kl. 15.30

Uppståndelsekapellet

Alla helgons dag "De heligas gemenskap"

Mullo, Lempa. Kammarkören Tolvan (dir. Marjo Danielsson) medverkar.

Ljus tänds till minnet av de försmalingsmedlemmar som avlidit under perioden 1.10.2016-30.9.2017.

Fösamlingens sorgegrupp


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

sö 27.5 kl. 11.00 -12.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Planering av söndagens högmässa i sakristian
sö 27.5 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa med skribastart

Treenighetssöndagen "Den dolde Guden"
on 30.5 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen bönegrupp som samlas varannan vecka för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.