Musikgudstjänst med parentation

lö 4.11 kl. 15.30

Uppståndelsekapellet

Alla helgons dag "De heligas gemenskap"

Mullo, Lempa. Kammarkören Tolvan (dir. Marjo Danielsson) medverkar.

Ljus tänds till minnet av de försmalingsmedlemmar som avlidit under perioden 1.10.2016-30.9.2017.

Fösamlingens sorgegrupp


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

on 21.3 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen bönegrupp som samlas varannan vecka för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
on 21.3 kl. 18.30 -20.00

Aurelia

Fasteserie om tro och kyrka

Pax - om att rädda världen Mia Bäck samtalar med aktivisten Nana Blomqvist, bloggaren Julia Degerth, prästen Karl af Hällström och missionären Maria Westerling om att arbeta för en vackrare, skönare och kärleksfullare värld.
sö 25.3 kl. 11.00 -12.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Planering av söndagens högmässa i sakristian