Sorgegrupp

ti 7.11 kl. 17.00

Aurelia

Sorgegruppen är till för dig som har förlorat en viktig person. Det kan vara en anhörig eller en nära vän. I sorgegruppen kan man samtala om saknaden och få stöd av andra.

Gruppen träffas circa sex gånger.

Start 7.11 i Aurelia, 3. våningen.

Anmäl dig till Eija Grahn eller Johan Mullo.


Arrangör

Åbo svenska församling

Tag kontakt

Eija Grahn
diakon
Åbo svenska församling
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18
20100 Åbo
Johan Mullo
kaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Se också

sö 25.2 kl. 11.00 -12.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Planering av söndagens högmässa i sakristian
sö 25.2 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Andra söndagen i fastan "Bön och tro"
on 28.2 kl. 18.30 -20.00

Aurelia

Fasteserie om tro och kyrka

Kyrie - om sorg Ruth Illman samtalar med författaren och teologen Patrik Hagman om hans bok Sorgens gåva är en vidgad blick.