Högmässa

sö 12.11 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tjugotredje söndagen efter pingst "Förlåt varandra"

Bäck (pred), Mullo (lit), Lempa, Berger. Barnhörna. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

on 21.2 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen bönegrupp som samlas varannan vecka för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
sö 25.2 kl. 11.00 -12.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Planering av söndagens högmässa i sakristian
sö 25.2 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Andra söndagen i fastan "Bön och tro"