Självständighetsdagens gudstjänst och "100 åringens gästvänliga kalas med missionsbasar"

on 6.12 kl. 10.30

Aurelia

Självständighetsdagen "Välsigna och bevara vårt land"

Bäck, Danielsson, Lempa. ÅSMA (dir Sam Fröjdö) medverkar.
Efter gudstjänsten "100 åringens gästvänliga kalas med missionsbasar"

Aurelia, 1. våningen.

Självständighetsdagen i Åbo svenska församling


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

sö 25.2 kl. 11.00 -12.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Planering av söndagens högmässa i sakristian
sö 25.2 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Andra söndagen i fastan "Bön och tro"
on 28.2 kl. 18.30 -20.00

Aurelia

Fasteserie om tro och kyrka

Kyrie - om sorg Ruth Illman samtalar med författaren och teologen Patrik Hagman om hans bok Sorgens gåva är en vidgad blick.