Gudstjänstgruppsmöte

sö 10.12 kl. 11.00

Åbo domkyrka

grupp nr 4

Vi träffas i sakristian för att tillsammans planera högmässan

Gudstjänstgrupper


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

on 21.2 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen bönegrupp som samlas varannan vecka för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
sö 25.2 kl. 11.00 -12.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Planering av söndagens högmässa i sakristian
sö 25.2 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Andra söndagen i fastan "Bön och tro"