Åsfs ungdomskör

on 13.12 kl. 16.30

Aurelia

Övning

Kören är för ungdomar från 13 år och uppåt. stilmässigt har kören en rätt bred repertoar och ger egna konserter och deltar i gudstjänster.

 


Arrangör

Åbo svenska församling

Tag kontakt

Frank  Berger
ledare för barn- och ungdomskörerna
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Se också

ti 23.1 kl. 13.30 -14.15

Sirkkala skola

ÅSFs barnkör

Korallernas övning
ti 23.1 kl. 14.30 -15.15

Sirkkala skola

ÅSFs barnkör

SOLAs övning
on 24.1 kl. 13.15 -14.00

Braheskolan

ÅSFs barnkör

BRAHEs övning