Högmässa

sö 31.12 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Första söndagen efter jul "Den heliga familjen"

Wikstedt, Danielsson, Lempa.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

on 24.1 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen bönegrupp som samlas varannan vecka för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
sö 28.1 kl. 11.00 -12.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Planering av söndagens högmässa i sakristian
sö 28.1 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Tredje söndagen före fastetiden "Den oförtjänta nåden"