Gudstjänstgruppens möte

sö 28.1 kl. 11.00 - kl. 12.00

Åbo domkyrka

Planering av söndagens högmässa i sakristian

Grupp nr 1


Se också

sö 22.7 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Nionde söndagen efter pingst "Sanning och sken"
sö 29.7 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Tionde söndagen efter pingst "Trofast förvaltning av Guds gåvor"
sö 5.8 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Elfte söndagen efter pingst "Kallelsetider"