Café Orchidé

on 14.3 kl. 13.00

Aurelia

Gustav Björkstrand "Vem var Maria Åkerblom"

Öppethus för daglediga och seniorer. Vi samlas under ledning av en medarbetare. Träffarna inleds med andakt, sedan följer kaffe och program. Vi har aktuella gäster och samtalar kring teman i anslutning till kultur och församling.

Välkommen med!


Arrangör

Åbo svenska församling

Tag kontakt

Mary Aho
diakoniassistent
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo
Carita Eklund
diakonissa
Åbo svenska församling
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18
20100 Åbo
Eija Grahn
diakon
Åbo svenska församling
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18
20100 Åbo

Se också

ti 20.3 kl. 18.00

Aurelia

Tyst meditation

En öppen meditationsgemenskap i Aurelias festsal tisdagskvällar
on 21.3 kl. 10.30 -12.00

Kvartersklubben

Anhörigvårdarcafé

För dig som är närståendevårdare eller tar hand om någon anhörig hemma ordnar församlingen i samarbete med Folkhälsan och Röda Korset ett anhörigcafé.
on 21.3 kl. 12.00 -13.00

Suomalainen Pohja, Auragatan 24, Åbo

Frukostklubben

Gustav Wickström "Inbördeskriget i åboländskt perspektiv"