Missionskretsen

må 19.3 kl. 14.00

Aurelia

Vi delar information och tankar kring missionsarbetet, vi firar andakt, handarbetar och fikar.

Vi samlas varannan måndag (jämna veckor)


kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo

Skriftskolan

Se också

må 30.4 kl. 14.00

Aurelia

Missionskretsen

Vi delar information och tankar kring missionsarbetet, vi firar andakt, handarbetar och fikar.