Gudstjänstgruppens möte

sö 20.5 kl. 11.00 - kl. 12.00

Aurelia

Planering av söndagens högmässa i sakristian

Grupp nr 2


Se också

on 17.10 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen förbönsgrupp samlas i Aurelia för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
sö 21.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Reformationsdagen "Trons grund"

Gudstjänstgruppen

Vi träffas för att planera söndagens mässa.