Gudstjänstgruppens möte

sö 20.5 kl. 11.00 - kl. 12.00

Aurelia

Planering av söndagens högmässa i sakristian

Grupp nr 2


Se också

sö 19.8 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Trettonde söndagen efter pingst "Jesus vår helare"
sö 26.8 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Fjortonde söndagen efter pingst "Vår nästa"
sö 2.9 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa med konfirmation

Femtonde söndagen efter pingst "Tacksamhet"