Högmässa

sö 14.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst "Jesu sändebud"

Wikstedt (pred), Bäck (lit). Finlands svenska frimurarekör (dir. Gunnar Döragrip) medverkar.

Barnhörna. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

to 13.12 kl. 11.00

Aurelia

Knattekyrka

En kort gudstjänst för barn
to 13.12 kl. 17.30

Åbo domkyrka

Lucia-andakt

Åbo-Lucia 2018 kröns och välsignas

Lucia-andakt och julfest

I samarbete med Folkhälsan i S:t Karins