Högmässa

sö 14.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst "Jesu sändebud"

Wikstedt (pred), Bäck (lit). Finlands svenska frimurarekör (dir. Gunnar Döragrip) medverkar.

Barnhörna. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

sö 21.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Reformationsdagen "Trons grund"

Gudstjänstgruppen

Vi träffas för att planera söndagens mässa.

Mässa

Reformationsdagen "Trons grund"