Högmässa med barnpredikan

sö 4.11 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tjugofjärde söndagen efter pingst "Medborgare i två riken"

Wikstedt (pred), Grahn (lit), Danielsson, Lempa. ÅSFs barnkör (dir. Sofia Liljeström) och gudstjänstgrupp femman medverkar. Sofia Liljeström välsignas till tjänst.

Barnhörna. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

on 12.12 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen förbönsgrupp samlas i Aurelia för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
to 13.12 kl. 11.00

Aurelia

Knattekyrka

En kort gudstjänst för barn
to 13.12 kl. 17.30

Åbo domkyrka

Lucia-andakt

Åbo-Lucia 2018 kröns och välsignas