Högmässa med barnpredikan

sö 4.11 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tjugofjärde söndagen efter pingst "Medborgare i två riken"

Wikstedt (pred), Grahn (lit), Danielsson, Lempa. ÅSFs barnkör (dir. Sofia Liljeström) medverkar.

Barnhörna. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

on 17.10 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen förbönsgrupp samlas i Aurelia för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
sö 21.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Reformationsdagen "Trons grund"

Gudstjänstgruppen

Vi träffas för att planera söndagens mässa.