Församlingsvalets förhandsröstning

on 7.11 kl. 11.00 - kl. 14.00

Arken ÅA, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo

Församlingsvalet äger rum i november 2018. Då väljs kyrkans nya förtroendevalda för åren 2019–2022. I Åbo och S:t Karins väljs medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och 10 medlemmar till varje enskild församling.

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val som gäller den egna församlingens beslut de närmaste fyra åren. Förtroendevalda besluter bland annat om vem som anställs till församlingen, vilken verksamhet som ordnas, vem man hjälper – var och hur. Temat för församlingsvalet 2018 är Min kyrka.

#församlingsvalet
#minkyrka
#minkyrkaiåbo
#minkyrkaistkarins

www.abosvenskaforsamling.fi/forsamlingsvalet

www.forsamlingsvalet.fi


Arrangör

Turun ja Kaarinan seurakunnat, Åbo svenska församling