Sorgegrupp

ti 13.11 kl. 17.00 - kl. 18.30

Aurelia

Sorgegruppen är till för dig som har förlorat en viktig person. Det kan vara en anhörig eller nära vän. I sorgegruppen kan man tala om saknaden och få stöd av andra.

Kontaktpersoner Eija Grahn och Johan Mullo.


Arrangör

Åbo svenska församling

tf. församlingspastor och diakon
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
kaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

diakoni och hjälp.

Se också

ti 29.1 kl. 18.00

Aurelia

Tyst meditation

En öppen meditationsgemenskap i Aurelias festsal
on 30.1 kl. 12.00 -13.00

Restaurang Bassi, Västra Strandgatan 9, Åbo

Frukostklubben

Eija Grahn – Från diakon till präst i församlingen
on 30.1 kl. 13.00 -15.00

Aurelia

Café Orchidé

Hur det är att leva med funktionsnedsättning, gäst erfarenhetsexpert Merja Ullner