Sorgegrupp

ti 13.11 kl. 17.00 - kl. 18.30

Aurelia

Sorgegruppen är till för dig som har förlorat en viktig person. Det kan vara en anhörig eller nära vän. I sorgegruppen kan man tala om saknaden och få stöd av andra.

Kontaktpersoner Eija Grahn och Johan Mullo.


Arrangör

Åbo svenska församling

tf. församlingspastor och diakon
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
kaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

diakoni och hjälp.

Se också

lö 17.11 kl. 15.00

Aurelia

Träff för ensamstående föräldrar med barn

I gruppen kan du träffa människor i samma eller liknande livssituation och dela erfarenheter. Vi äter tillsammans, efter maten har barnen eget program och de vuxna samtalar om frågor i anslutning till familj och föräldraskap.
on 21.11 kl. 12.00 -13.00

Restaurang Bassi, Västra Strandgatan 9, Åbo

Frukostklubben

Carola Bryggman: ”Utmaningar inom yrkesutbildningen”
on 21.11 kl. 13.00 -15.00

Aurelia

Café Orchidé

"Att skriva deckare - något för en teolog?" Tage Kurtén