Gudstjänstgruppens möte

sö 18.11 kl. 09.00

Aurelia

Planering av söndagens predikogudstjänst

Grupp nr 1


Se också

on 12.12 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen förbönsgrupp samlas i Aurelia för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
to 13.12 kl. 11.00

Aurelia

Knattekyrka

En kort gudstjänst för barn
to 13.12 kl. 17.30

Åbo domkyrka

Lucia-andakt

Åbo-Lucia 2018 kröns och välsignas