Gudstjänstgruppens möte

sö 18.11 kl. 09.00

Aurelia

Planering av söndagens predikogudstjänst

Grupp nr 1


Se också

on 17.10 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen förbönsgrupp samlas i Aurelia för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
sö 21.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Reformationsdagen "Trons grund"

Gudstjänstgruppen

Vi träffas för att planera söndagens mässa.