Självständighetsdagens gudstjänst

to 6.12 kl. 10.30

Aurelia

Självständighetsdagen "Välsigna och bevara vårt land"

Wikstedt, Danielsson. ÅSMA (dir. Misa Ståhl-Norrholm) medverkar.

Missionskretsen ordnar kyrkkaffe och lotteri till förmån för missionen samt berättar vid kyrkkaffet om det nya projektet att sticka dopsockor till alla barn som döps i församlingen.

 


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

to 13.12 kl. 11.00

Aurelia

Knattekyrka

En kort gudstjänst för barn
to 13.12 kl. 17.30

Åbo domkyrka

Lucia-andakt

Åbo-Lucia 2018 kröns och välsignas

Lucia-andakt och julfest

I samarbete med Folkhälsan i S:t Karins