Högmässa

on 26.12 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Annandag jul (Stefanidagen) "Kristi vittnen"

Wikstedt, Danielsson


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

to 15.11 kl. 11.00

Aurelia

Knattekyrka

En kort gudstjänst för barn

I Guds vind

Musikgudstjänst med Åbolands svenska kyrkosångskrets.
sö 18.11 kl. 9.00 -23.59

Aurelia

Gudstjänstgruppens möte

Planering av söndagens predikogudstjänst