Positiv till diakoni?

Diakoniarbetarna i församlingarna i Åbo och S:t Karins har lovat ge kandidaterna i församlingsvalet en inblick i diakonins vardag med dess glädjeämnen och sorger. Kandidaterna får information ur diakonins perspektiv om hur det står till med invånarna i Åbo och S:t Karins. Vilka är stötestenarna i vardagen? Hur klarar man dem? Och var får man vägkost för livet?

En del församlingar välkomnar kandidaterna till en diskussion på diakonimottagningen. I några av församlingarna får kandidaterna konkret handledning genom att delta i frivilligarbete och i andra bjuder man in dem till evenemang. Mer detaljerad information om de här möjligheterna finns på nätet på adressen turunseurakunnat.fi/vaalit.

De kandidater som har bekantat sig med diakonin får ett D-märke. Diakonin kommer också att uppmärksammas på församlingsvalets webbsidor och sociala medier.

För att få knappen "D diakonipositiv kandidat", ta kontakt med diakonissan Carita Eklund tel. 040 3417473 eller 040 3417460 och boka tid för en träff med diakoniarbetaren.