Församlingsrådet

Alla de tio församlingarna i Åbo och S:t Karins har ett eget församlingsråd. Församlingsrådet planerar, utvecklar och leder församlingens verksamhet och beslutar hur församlingens medel används.

Församlingarna sköter bland annat dop, vigslar och jordfästningar. Inom sitt område ansvarar de för diakonin, anordnandet av gudstjänster, ungdomsarbetet, undervisningen, själavården, musikfostran och mycket annat. Församlingsrådet väljer och anställer personal till församlingen.

» Bekanta dig med Åbo svenska församlings sittande församlingsråd