Gemensamma kyrkofullmäktige

I gemensamma kyrkofullmäktige fattas de viktigaste besluten rörande Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets ekonomi och personal.

Varje församling inom den kyrkliga samfälligheten har representanter i kyrkofullmäktige. Platserna fördelas enligt antalet församlingsmedlemmar. I gemensamma kyrkofullmäktige sitter 51 representanter.

» Bekanta dig med sittande kyrkofullmäktige

Vad gör kyrkofullmäktige?

I kyrkofullmäktiges beslutanderätt ingår bland annat att besluta om samfällighetens församlingars egendom och budget, uppförande av för församlingen nödvändiga byggnader, anläggande och utvidgande av begravningsplatser och att fastställa avgifterna för gravplatser, inrätta och lägga ned tjänster inom församlingarna och övervaka församlingarnas egendom, förvaltning och skötsel.

Kyrkofullmäktiges beslut bereds och genomförs av gemensamma kyrkorådet, vars medlemmar är förtroendevalda. I kyrkorådet sitter en representant från var och en av de tio församlingarna i Åbo och S:t Karins. Kyrkorådets ordförande utses av domkapitlet. Som ordförande fungerar någon av kyrkoherdarna.

Fördelningen av platser i kyrkofullmäktige församlingsvis

  • Henriksförsamlingen 5 platser
  • Katarinaförsamlingen 6 platser
  • Martinsförsamlingen 6 platser
  • Mikaelsförsamlingen 6 platser
  • Patis församling 2 platser
  • Pikis församling 3 platser
  • S:t Karins församling 6 platser
  • S:t Marie församling 8 platser
  • Åbo domkyrkoförsamling 5 platser
  • Åbo svenska församling 4 platser