Statistik från valet 2014

I församlingsvalet 2014 var röstningsprocenten i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet 13,0. Samfälligheten hade sammanlagt 125 629 röstberättigade medlemmar. Av dem röstade 16 278.

Valdeltagandet församlingsvis

 • Henriksförsamlingen 12,5 %
 • Katarinaförsamlingen 12,8 %
 • Martinsförsamlingen 12,8 %
 • Mikaelsförsamlingen 10,8 %
 • Patis församling 24,9 %
 • Pikis församling 15,8 %
 • S:t Karins församling 14,8 %
 • S:t Marie församling 10,9 %
 • Åbo domkyrkoförsamling 15,1 %
 • Åbo svenska församling 15,2 %

Invalda i kyrkofullmäktige enligt kandidatlista

 • Partiotyön Ystävät 18
 • Kokoomus & sitoutumattomat 13
 • Yhteinen kirkkomme 7
 • SDP & sitoutumattomat 6
 • Srk-sitoutuneet 1
 • Paattisten parhaaksi 2
 • Församlingen nära dig 2
 • Liv och gemenskap i församlingen 2

Kvinnornas andel i kyrkofullmäktige: 71 %

Medelåldern hos de invalda i kyrkofullmäktige: 51 år