Församlingsvalskandidaterna i Åbo och S:t Karins

Nomineringen av kandidater inför församlingsvalet som hålls i november slutade den 17 september. Se vilka personer som eftersträvar förtroendeuppdrag i din församling.

I församlingsvalet väljs förtroendevalda till församlingsråden och gemensamma kyrkofullmäktige. Till kyrkofullmäktigevalet inlämnades i de tio församlingarna i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet inalles 42 kandidatlistor med 356 kandidater.

Till församlingsrådsvalet inlämnades i var och en av de tio församlingarna en till sex kandidatlistor. Listorna är sammanlagt 42 och på dem finns 377 kandidater som eftersträvar en plats i församlingsråden.

Det finns något fler kandidater som är under 30 år än för fyra år sedan, omkring 12 % av alla kandidater. Majoriteten av kandidaterna är kvinnor, sammanlagt 55 %.

 

» Här kan du se kandidaterna i alla församlingar inom Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet

Åbo svenska församling

Kyrkofullmäktige

Kandidatlista Församlingen Nära dig

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Susanne Björkman agrolog 2
Åsa Gustafsson socionom yh 3
Lars Nyberg språkbadslärare 4
Catherine Sid dipl.korrespondent, ekon.mag. 5
Lillemor Wennerström ergoterapeut, serviceansvarig 6

Kandidatlista Församlingen Nära dig

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Susanne Björkman agrolog 2
Åsa Gustafsson socionom yh 3
Lars Nyberg språkbadslärare 4
Catherine Sid dipl.korrespondent, ekon.mag. 5
Lillemor Wennerström ergoterapeut, serviceansvarig 6

Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Magnus Gräsbeck översättare, trubadur 7
Henrik Karlsson vd 8
Petra Lindblad studentombud 9
Anders Mannfolk dipl.ing. 10
Siv Sandberg forskare 11
Marina Sjöblom-Kyllönen verksamhetsledare 12

Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Magnus Gräsbeck översättare, trubadur 7
Henrik Karlsson vd 8
Petra Lindblad studentombud 9
Anders Mannfolk dipl.ing. 10
Siv Sandberg forskare 11
Marina Sjöblom-Kyllönen verksamhetsledare 12

Församlingsråd

Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Anita Ahtiainen Lärare i religion, präst 13
Måns Enqvist polis, juris doktor 14
Anders Järvinen psykoterapeut 15
Lars-Runar Knuts fil.lic. 16
Petra Lindblad studentombud 17
Rami Nurmi datanom 18
Emma Olander teol.stud. 19
Siv Sandberg forskare 20
Marina Sjöblom-Kyllönen verksamhetsledare 21
Margó Storm 22
Marie-Louise Ståhl-Norrholm företagare, musiker 23
Magnus Taxell timmerman 24

Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Anita Ahtiainen Lärare i religion, präst 13
Måns Enqvist polis, juris doktor 14
Anders Järvinen psykoterapeut 15
Lars-Runar Knuts fil.lic. 16
Petra Lindblad studentombud 17
Rami Nurmi datanom 18
Emma Olander teol.stud. 19
Siv Sandberg forskare 20
Marina Sjöblom-Kyllönen verksamhetsledare 21
Margó Storm 22
Marie-Louise Ståhl-Norrholm företagare, musiker 23
Magnus Taxell timmerman 24

Kandidatlista Församlingen Nära dig

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Susanne Björkman agrolog 25
Åsa Gustafsson socionom yh 26
Gunveig Jörkell sjukskötare, pensionär 27
Linda Lindholm politices magister 28
Nina Lindholm städare 29
Lars Nyberg språkbadslärare 30
Catherine Sid dipl.korrespondent, ekon.mag. 31
Lillemor Wennerström ergoterapeut, serviceansvarig 32

Kandidatlista Församlingen Nära dig

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Susanne Björkman agrolog 25
Åsa Gustafsson socionom yh 26
Gunveig Jörkell sjukskötare, pensionär 27
Linda Lindholm politices magister 28
Nina Lindholm städare 29
Lars Nyberg språkbadslärare 30
Catherine Sid dipl.korrespondent, ekon.mag. 31
Lillemor Wennerström ergoterapeut, serviceansvarig 32

Ett eller två val

Är din församling självständig eller hör den till en samfällighet? Det här avgör om du röstar med en eller två röstsedlar.

Om församlingen är en ekonomiskt självständig församling förrättas ett enda val och vid det valet väljs medlemmarna i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige leder verksamheten i en självständig församling.

Röstsedeln som används vid valet av kyrkofullmäktige är vit till färgen.

Om församlingen hör till en kyrklig samfällighet förrättas två skilda val vid samma röstningstillfälle.

Vid de två valen utses:

  1. medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige som leder samfälligheten.Gemensamma kyrkofullmäktige besluter om den kyrkliga samfällighetens budget, kyrkoskatten, samfällighetens fastigheter och om större understöd. Gemensamma kyrkofullmäktige fördelar mellan de olika församlingarna de medel som ska användas för församlingsverksamheten.

    Röstsedeln som används vid valet av kyrkofullmäktige är vit till färgen.
  2. medlemmar i församlingsrådet som leder verksamheten i en församling som hör till den kyrkliga samfälligheten.
    Varje församlingsråd besluter om den egna församlingens verksamhet och personal. Arbetet bland barn, ungdomar och seniorer, och diakoniarbetet hör till församlingsrådets ansvarsområde.

    Röstsedeln som används vid valet av församlingsråd är orange till färgen.

Båda valen har egna kandidatlistor. Samma kandidat kan ställa upp i båda valen eller bara i det ena.

Uppgifterna grundar sig på de uppgifter, som församlingarna har matat in i resultattjänsten.