Rösta i församlingsvalet

I församlingsvalet kan du rösta på förhand eller på den egentliga valdagen. Valdagen är den 18 november 2018 och förhandsröstningen pågår från den 6 till den 10 november 2018.

Varför ska jag rösta?

I november väljs din församlings nya förtroendevalda. De beslutar bland annat om nyanställningar i din församling, om hur verksamheten utvecklas och hur församlingen hjälper.

De förtroendevalda i din församling påverkar också kyrkans gemensamma beslutsfattande: de väljer lekmannarepresentanter till kyrkomötet. Och vid kyrkomötet behandlas bland annat frågor som gäller kyrkans lära och arbete.

I församlingsvalet kan du påverka din församlings och kyrkans framtid.

Vem får rösta?

Du får rösta i församlingsvalet om du senast på valdagen har fyllt 16 år och senast den 15 augusti 2018 blivit medlem av evangelisk-lutherska kyrkan. Det förutsetts inte att du har deltagit i konfirmandundervisning eller blivit konfirmerad, det räcker att du är medlem.

Du har rösträtt i den församling vars medlem du har varit 15.8.2018. Om du alltså har flyttat till en annan församlings område efter 15.8, har rösträtten inte flyttats över till den nya församlingen.

Vem kan jag rösta på?

I valet kan du rösta på din egen församlings kandidater. I valet i Åbo och S:t Karins utses medlemmar till varje enskild församlings församlingsråd och till gemensamma kyrkofullmäktige. Några av kandidaterna kandiderar i båda valen, andra bara i det ena. I vallokalen får väljarna två röstsedlar. Med den vita röstsedeln röstar du på en kandidat till kyrkofullmäktige, med den orangefärgade på en kandidat till din församlings församlingsråd.

Kandidaterna presenteras på den här webbplatsen när kandidatuppställningen är klar hösten 2018.

» Kandidater

» Läs mera om två val

Var kan jag rösta?

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland 6 – 10 november. Förhandsröstning ordnas 6–10 november 2018. Det kommer att finnas förhandsröstningsställen på olika håll i Åbo och S:t Karins, bland annat i skolor och stormarknader.

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling kl. 11–20. 

Kontrollera platserna och öppettiderna innan du går för att rösta och kom ihåg att ta med identitetsbevis. 

» Vallokaler

Du får förhandsrösta hemma om din rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att du inte utan oskäliga svårigheter kan ta dig till röstningsstället.

» Hemmaröstning