Ämbetsbetyg och släktutredningar

Ämbetsbetyg och släktutredningar

Här hittar du information om ämbetsbetyg och släktutredningar. Beställning, priser mm.

Gravskötsel

Gravskötsel

Gravskötselns kundtjänst finns i gatuplan i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets hus på Eriksgatan 3 A. Gravkontoret är öppet vardagar kl. 8-15.45. Telefon 040 341 7010 E-post turku.hautatoimi@evl.fi

Samtalstjänsten

Samtalstjänsten

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar 19-21.5.2017

Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar 19-21.5.2017

Kyrkodagarna är ekumeniska och riktar sig till församlingarnas anställda, förtroendevalda och frivilliga medarbetare.

Missionsfesten 2017

Missionsfesten 2017

Missionsfesten ordnas i Åbo 19-21.5.2017, den är i år integrerad i kyrkodagarna.

Gemensamt Ansvar 2017

Gemensamt Ansvar 2017

Målet för insamlingen är Mellanöstern och speciellt Jordanien där unga syriska flyktingar ska erbjudas psykosocialt stöd och utbildning. Som tidigare år används en del av insamlingsmedlen för arbete i Finland. År 2017 är det för att hjälpa människor som fallit offer för människohandel.