# min kyrka

Församlingen är inte de församlingsanställda. Församlingen är inte de förtroendevalda. Församlingen är inte de församlingsaktiva.

Församlingen är alla vi cirka 9 200 döpta medlemmar tillsammans.

I Bibeln liknas församlingen vid en kropp med många kroppsdelar. Alla kroppsdelar är lika viktiga. Alla kroppsdelar har en uppgift. Alla kroppsdelar behöver varandra och finns till för varandra.

I församlingen behövs alla 9 200 medlemmar. I församlingen är alla lika viktiga, har alla en uppgift, behöver alla varandra och finns till för varandra.

Vår huvudmålsättning i Åbo svenska församling är att vi vill bygga församling tillsammans. Vi är inte en serviceorganisation som betjänar sina kunder utan vi är en levande kropp som tillsammans firar gudstjänst, jordfäster, viger, döper, konfirmerar, ber, delar liv och älskar våra medmänniskor.

Om du vill vara med och påverka hur den här kroppen ska se ut, vart den ska gå och på vilket sätt den ska ta hand om sina medlemmar och människor i nöd är du välkommen med i församlingsbygget, t.ex. genom att engagera dig i höstens församlingsval. I november väljer vi vem som ska ha huvudansvaret för vår församling och vår samfällighet (som alla lutherska församlingar i Åbo och S:t Karins ingår i). Och inte bara det. I församlingsvalet påverkar vi också vem som ska ha huvudansvaret i hela kyrkan i Finland. Det är nämligen de som väljs i höst som utser dem som ska sitta i stiftsfullmäktige och i kyrkomötet.

Temat för höstens församlingsval är # min kyrka. Målet är att var och en av oss ska känna oss hemma i kyrkan och ha möjlighet att påverka den.

Hur ser din drömkyrka ut?

Mia Bäck
Kyrkoherde