#stolkampanjen2018


”Det finns en plats i en kyrkobänk som är bara, bara min” sjunger vi i psalm 188. Jag hoppas du känner det så att det finns en plats i en kyrkobänk som är bara, bara din! Nu tänker jag inte på en särskild plats i en domkyrko-bänk eller en speciellt placerad stol i S:t Karins kyrka utan att just du är välkommen med i vår gudstjänst-gemenskap!

I några år har vi arbetat med att höja delaktigheten i våra gudstjänster. Vi har startat gudstjänstgrupper, svängt om skriftskolan, öppnat barnhörna och börjat dela kyrkkaffegemenskap i sakristian. Gudstjänstglädjen har ökat och fler firar högmässa tillsammans med oss! Gloria!

En utmaning som vårt fantastiska huvudkyrkorum har är storleken. Åbo domkyrka har kanske Finlands längsta mittgång? Det gör att det finns rätt så stora avstånd mellan oss som firar gudstjänst tillsammans. Därför startar vi nu stolkampanjen 2018. Vi hoppas att så många som möjligt av oss kunde hitta vår plats på en kyrkostol längst framme i kyrksalen eller i de allra främsta kyrkbänkarna.

Du behöver inte vara orolig för att inte höra predikan ifall du sitter på stolarna. Predikan kommer nämligen att flytta till talarstolen framme i kyrkan. Det finns förstås undantag. Kyrkliga helger som fyller hela kyrksalen och då det är bättre att predika från predikstolen.

Vill du vara med och minska avstånden i högmässan? Vill du höja gudstjänstglädjen ännu mer?

Antar du utmaningen och flyttar frimodigt fram?


Mia Bäck
Kyrkoherde