Till din tjänst

En församling är en gemenskap där alla har plats. I psalmen 188 sjunger vi ”det finns en plats i en kyrko-bänk som är bara, bara min” och så är det!

Vi är alla olika och behöver olika saker av vår församling, en behöver få gemenskap, andlig näring, mat för dagen eller göra sin röst hörd i en grupp eller som förtroendevald, ibland behöver en få flyta med och bara vara. I livets olika skeden har vi olika behov, vi behöver få och vi behöver få ge. I församlingen kan vi alla hitta en plats som är vår. Finns det inte en verksamhet som passar just dig får du vara med och skapa en sådan eller så får vi tillsammans be för att en sådan verksamhet kan bli verklighet framöver. Det är det församlingen är, en gemenskap som i bön och arbete skapar gemenskap. För att arbetet skall fortsätta behövs vi alla, anställda och församlingsmedlemmar. Speciellt mycket behöver församlingen Dig!

I höst väljer vi en ny kyrkoherde för församlingen, en person som har som sin uppgift att hålla reda på alla trådar i administrationen och personalen, i verksam-heten som är just för dig. En person som bär ansvar för att församlingen är för alla, det är ett stort ansvar, ett viktigt uppdrag!

I nattvarden får vi höra orden ”Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet.” Du är en del av Kristi kropp i församlingen, du får ge vidare av det hopp som vi kristna fått del av. Genom att vara med och välja kyrkoherde får du göra din röst hörd, forma en sådan församling som känns rätt för dig och som påverkar samhället åt det håll du vill. Enligt Kristi förebild skall en ledare vara en tjänare, du får vara med och välja vem som tjänar oss i fortsättningen!

Carita Eklund

diakonissa, tjänstledig hösten 2017