Åbo Svenska Kyrkokör

Åbo Svenska Kyrkokör grundades år 1933 och firade sitt 80-årsjubileum med konsert i Domkyrkan 6.10.2013. Den är en traditionell kyrkokör, vars främsta uppgift är att sjunga vid gudstjänsterna under kyrkoårets största helger, som advent, jul och påsk. Kören medverkar också vid konserter och församlingens fester. I repertoaren finns olika kyrkomusikstilar, från Bach och Mozart till gospel och Taizésånger.
 
Dirigent är församlingens kantor, mus.mag, och diplomsångare Marjo Danielsson. Kören övar i regel varje torsdag i musiksalen i Aurelias tredje våning kl. 18:30-20:30. Du, som vill sjunga i en kyrkokör med långa traditioner, är välkommen med! Närmare uppgifter ger Marjo på telefon 040-341 74 48 eller e-post marjo.danielsson(at)evl.fi
 
Kyrkokören deltar också aktivt i Åbolands svenska kyrkosångskrets verksamhet tillsammans med övriga kyrkokörer i regionen. Körerna gör konsertresor samt deltar i kyrkomusikfester i Finland och i Norden. Infobladet Kretsnytt berättar om vad som är på gång.

 

Körens program för våren 2018 hittar Du här. Vårterminen inleds torsdagen den 4 januari kl. 18.30 i Aurelia, 3. vån.
 
Välkommen med i vårt glada gäng!
Bild på Kyrkokören
Åbo Svenska Kyrkokör 6.10.2013
kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo

Kammarkören Tolvan, Åbo Svenska Kyrkokör