Barnkör - kör för alla sångglada barn!

ÅSFs barnkör är Borgå stifts största barnkör. Förra vintern (2016-2017) hade kören som mest 82 aktiva sångare som deltog i övningar och uppträdanden. Förutom att vi lär oss psalmer och traditionell kyrkomusik experimenterar vi också med att sjunga många olika stilar och på olika språk. Ledarna använder sig också av berättelser och koreografier under övningarna. 


Anmälan

Anmäl barnet genom att maila frank.berger@evl.fi. Uppge barnets namn, skola, årskurs, adress, målmans tel.nr. och målmans epost. Skriv också om barnet får fotograferas eller ej (gäller främst församlingens hemsida och sociala medier, men även tidningsartiklar och liknande). Skriv gärna också vilket eftis barnet går på och annan information som körledaren behöver veta. Kören är kostnadsfri och öppen för vem som helst oberoende av församlingstillhörighet. Anmälan behövs även om barnet varit med tidigare år. 

 

Program våren 2018

Barnkörens vår ser ut på följande sätt (preliminär info, ändringar kan förekomma):

9-10.1 - terminsstart.
20-21.2 - inga övningar p.g.a. att det är sportlov.
Sö 18.3 - kören sjunger på Familjemässa i Aurelia kl 12. Samling i Aurelia 11.30. Körskjorta på. Efteråt är det våffelkalas för hela familjen.
27-18.3 - inga övningar i Stilla veckan.
Fre 6.4 - övning inför Sångspelet Löfteslandet II, kl 18.30 (osäkert ännu om barnen är med på denna övning eller ej).
Lö 7.4 - genrep och övning inför Sångspelet Löfteslandet II, kl 12-15.
Sö 8.4 - Sångspelet Löfteslandet II, kl 16-17, med församlingens samtliga körer. Bandas av Radio Vega.
20-22.4 Barnens sångfest i Vasa. ÅSFs barnkör medverkar. Mera information skickas ut åt de som anmäler sig.
 

 

 

Barnkören tillsammans med folkmusikbandet Ratatosk
Barnkören sjunger tillsammans med folkmusikbandet Ratatosk i Mikaelskyrkan 11.3.2017. Foto: Kim Groop.

Barnkörsgruppernas övningstider

Sirkkala skola:

ÅK 1-2 tisdagar kl 13.30-14.15
(körledare: Frank Berger & Misa Ståhl-Norrholm)
ÅK 3-6 tisdagar kl 14.30 - 15.15
(körledare Frank Berger)

Braheskolan:

ÅK 1-2 onsdagar 13.15 - 14.00
(ledare: Misa Ståhl-Norrholm)

Cygnaeus skola (övar i Aurelia):

ÅK 1-2 onsdagar 14.30 - 15.15
ÅK 3-6 onsdagar 15.30 - 16.15

 

Vid frågor som rör Brahegruppen - kontakta Misa Ståhl-Norrholm:
040 5860765 eller misa@norrholm.com

Vid övriga frågor - kontakta Frank Berger (anträffbar ti, ons, to):
frank.berger@evl.fi

Tag kontakt

Frank  Berger
ledare för barn- och ungdomskörerna
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO