ÅSFs ungdomkör

Vill du förverkliga dig själv inom musiken så kom och sjung med i Ungdomskören. Vi lär oss sjunga i stämmor och experimenterar med många olika stilar.

 

 

Kören övar i Aurelias festsal på onsdagar kl. 16.30-17.30.

Nya medlemmar kan ta kontakt med frank.berger@evl.fi ifall det finns frågor.

Ungdomskören
Ungdomskören
Gitarr

Program

Preliminärt program under vårterminen. Ändringar kan förekomma.


10.1 Vårens övningar börjar
7.2. Ingen övning p.g.a. att Frank är på fortbildning.
21.2 Ingen övning under sportlovet
Sö 4.3. Vi sjunger i gudstjänsten i Domkyrkan kl 12. Samling i Skarppis 11.30.
Ons 28.3 Ingen övning i Stilla veckan.
Sö 8.4 Sångspelet Löfteslandet II i Henrikskyrkan med alla församlingens körer.


 

ledare för barn- och ungdomskörerna
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO