ÅSFs ungdomkör

Vill du förverkliga dig själv inom musiken så kom och sjung med i UNK!

Vi gör egna konserter med både stämsång och solouppträdande.

 

 

 

 

Kören övar i Aurelias festsal på onsdagar kl. 16.30-17.30, övningarna inleds vecka 36, alltså 15.9.2017.

Nya medlemmar kan ta kontakt med frank.berger@evl.fi ifall det finns frågor.

UNK!
Gitarr

Ungdomskörens program för hösten:

29.11  Övning i domkyrkan 16-17 tillsammans med barnkören
3.12 Ungdomskören sjunger i gudstjänsten på första advent. Träff i Skarppis kl 11.45.
ingen övning 6.12 p.g.a. självständighetsdagen.
21.12 Övning 16.30 i Musiksalen (Aurelia, våning 3). OBS! Tisdag!
16.12 Ungdomskören sjunger på De vackraste julsångerna i Domkyrkan. Efter detta är det jullov.

 

Preliminärt program under vårterminen. Ändringar kan förekomma.


10.1 Vårens övningar börjar
7.2. Ingen övning p.g.a. att Frank är på fortbildning.
21.2 Ingen övning under sportlovet
Sö 4.3. Vi sjunger i gudstjänsten i Domkyrkan kl 12. Samling i Skarppis 11.30.
Ons 28.3 Ingen övning i Stilla veckan.
Sö 8.4 Sångspelet Löfteslandet II i Henrikskyrkan med alla församlingens körer.


 

Tag kontakt

Frank  Berger
ledare för barn- och ungdomskörerna
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO