De Heliga Bilderna – Från Advent till Trettondagen

Utställningen är  öppen varje dag 2.12.–6.1.2018 kl. 9–18, Skarpskyttekapellet, Åbo Domkyrka

Hosianna Davids son, välsignad vare han!

Utställningen är en inbjudan att vandra genom adventstiden ända till trettondagen genom de heliga bilderna. Konstnären Anniina Mikama har skapat bilderna. Utställningen utvidgas en bild i taget som en adventskalender. Adventstiden är julens föberedelsetid. Trettondagen avslutar jultiden.

De heliga bilderna kallar till bön och meditation. Betrakta bildrna  i lungn och ro, läs texterna och återkom till bilderna. Låt själen och tanken vila.

Välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn!