SPORTLOVSLÄGER                                                                     19-22.2.2018

 

FÖR BARN I ÅK 1-6

Går du i åk 1-6 och känner att du vill ha något skoj att göra under sportlovet? Kom med på ett läger av gemenskap, sång, pulkaåkning och andakter.

VAR OCH NÄR?

Sportlovslägret ordnas 19-22.2.2018 på Kunstenniemi lägergård i Rimito. Vi åker mitt på dagen måndagen den 19 och kommer tillbaka på dagen torsdagen den 22.

PROGRAM

I programmet ingår utelekar, andakter, bastu, korvgrillning och pyssel.

PRIS

Priset för lägret är 80€. Det finns möjlighet att ansöka om nedsatt pris.

ARRANGÖR

Som ledare fungerar ungdomsarbetsledare Annika Niemelä. Med på lägret kommer andra vuxenledare och hjälpledare.

ANMÄLNING

Anmälningen sker via lyyti:

http://www.lyyti.in/sportlovslager2018

Flicka med hjälm i snön
Pojke i snön

Tag kontakt

Annika Niemelä
ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo