Familjecafé

En mötesplats med fri samvaro för föräldrar och barn. Vi bjuder på kaffe, saft och tilltugg.

- Onsdagar kl. 10-12 i Papinholma församlingshem i S:t Karins. I samarbete med Folkhälsan. Vi startar igen 10.1.

- Torsdagar kl. 9-11.30 (förutom första torsdagen i månaden). Vi startar igen 11.1. i Aurelia vån. 2.

 


Första torsdagen i månaden (1.2,1,3, 5.4, 3.5) kvällsfamiljecafé kl. 17.30-19 i Aurelia (2. vån).

 

flickor

Tag kontakt

Annika Niemelä
ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo