Gemensamt Ansvar 2018

Insamlingen Gemensamt ansvar (GA) är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling. Du kan hjälpa ge-nom att donera pengar för att bekämpa fattigdom och hunger.

I år är temat för insamlingen ”Mattrender”. Med temat vill man fästa uppmärksamheten på finländare och människor som lever i utvecklingsländer som inte har råd att köpa mat för dagen.

I katastrofområden beror matbristen bl a av torka och över-svämningar. Konflikter kan tvinga människor att lämna sina bosättningsområden. Kyrkans Utlandshjälp bygger skolor, sysslar med påverkansarbete och delar ut mat vid naturkatastrofer i länder som behöver vår hjälp. När
det handlar om matbrist i Finland ligger det ofta en längre tids fattigdom bakom. Människor som kämpar på med små inkomster blir tvungna att välja mellan t ex dyra bonde-kostnader, hälsovårdskostnader och mat. Medlen som samlas i år delas ut av diakoniarbetarna i församlingarna till människor som behöver akut finansiell hjälp med att t ex köpa mat.

Republikens president är beskyddare för insamlingen som börjar den 4 februari och pågår fram till slutet av april.

 

 

Så här ger du en gåva, en inbetalning via banken:

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola banken FI14 5000 0120 2362 28

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

OBS! Använd referensnumret 305828

gemensamt ansvars logon
Gemansamt Ansvar 2018
kaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Diakoni och hjälp.