Gemensamt Ansvar 2017

Målet för insamlingen är Mellanöstern och speciellt Jordanien där unga syriska flyktingar ska erbjudas psykosocialt stöd och utbildning. Insamlingshjälpen förmedlas av Kyrkans Utlandshjälp. Jordanien har tagit emot tredje mest flyktingar av alla världens länder, sammanlagt över 650 000 människor. De bor i flykting-läger såväl som i städer.

Fokus för hjälpen kommer ligga på att hjälpa de unga bosatta i konfliktområdena så att de ska kunna bygga upp ett bra liv och inte falla offer för människosmugglare och människohandel. Rådande situation är en enorm utmaning för landet som lider av brist på naturresurser. Kyrkans Utlandshjälp arbetar speciellt med att förbättra ungdomarnas möjligheter till utbildning och utkomst. Ut-bildningen handlar bland annat om undervisning i engelska, om yrkesutbildning samt psykosocialt stöd.

Som tidigare år används en del av insamlingsmedlen för arbete i Finland. År 2017 är det för att hjälpa människor som fallit offer för människohandel. Arbetet sker i sam-arbete med Pro-tukipiste, Brottsofferjouren, Flykting-rådgivningen och Monika-Naiset liitto.

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2017 äger rum under tiden 5 februari – 30 april och har republikens president som beskyddare.

 

Så här ger du en gåva, en inbetal-ning via banken:

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Ålandsbanken FI53 6601 0002 2825 80

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

OBS! Använd referensnumret 305828

gemensamt ansvars logon

Tag kontakt

Johan Mullo
kaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO