Högmässan & övriga gudstjänster

I en kristen församling står söndagens högmässa i centrum. I mässan lyssnar vi tillsammans till evangeliet och tar emot Kristus i nattvardens välsignade bröd och vin. Efter högmässan sänds vi ut för att fortsätta gudstjänsten i vår vardag.

I vår församling firas högmässa varje söndag kl. 12.00 i Åbo domkyrka. Var högmässan firas övriga helgdagar ser du i händelsekalendern.

Under juni, juli och augusti firas högmässa i Borgmästarkoret i Domkyrkan varje söndag kl.12.00.

I församlingen har vi gudstjänstgrupper som tillsammans med de anställda förbereder och genomför söndagen högmässor (under vinterhalvåret). Läs mer om gudstjänstgrupperna här.

Vid sidan om söndagens högmässa firas även andra gudstjänster:

  • Gudstjänst i S:t Karins en söndag i månaden kl 16
  • Veckomässa i Aurelia onsdagar kl. 18 (sep-maj)

Kyrkskjuts

För dig som har svårt att ta dig på egen hand till kyrkan ordnas kyrkskjuts varje söndag under tiden 8.1-28.5.2017. Kyrkskjutsen sköts av frivilliga församlingsmedlemmar och beställs per tel. 040-3417 458 senast tisdagen innan kl. 15.00. Den som väljer att åka med en annan gudstjänstbesökare till kyrkan gör det på eget ansvar.

Kyrkkaffe i sakristian.
Merelle ger kollekt under familjemässan.

Tag kontakt

Mia Bäck
tf. kyrkoherde o. fakultetskaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo
Johan Mullo
kaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO